Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 27 грудня 2016 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула звіт, матеріали та висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації та за результатами розгляду:

зробила позитивний висновок стосовно наявності протягом 2014 року демпінгового імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації;

зробила позитивний висновок щодо об∂рунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

зробила позитивний висновок щодо наявності істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробникові, що підтверджується погіршенням соціально-економічних показників національного товаровиробника протягом 2012-2014 років, зокрема: скоротилися обсяги виробництва та рівень використання виробничих потужностей, відбулося значне погіршення фінансових результатів від продаж на внутрішньому ринку України, погіршилися показники рентабельності, продуктивності праці, ліквідності, зросли залишки на складах;

встановила, що протягом 2012-2014 років демпінговий імпорт в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, нижчими за ціни та собівартість національного товаровиробника, призвів до значного зниження цін на подібний товар, а також перешкоджав зростанню цін на подібний товар, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

встановила, що існує причинно-наслідковий зв'язок між демпінговим імпортом в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

встановила, що національні інтереси України потребують застосування залишкових антидемпінгових заходів.

Крім цього, Комісія розглянула та прийняла до уваги інформацію Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо необхідності додаткового вивчення питання забезпечення мінеральними добривами українських споживачів товару з урахуванням поточних економічних умов на ринку України щодо забезпечення продовольчої безпеки України.

Резюме фактів та основні висновки Мінекономрозвитку, зроблені в ході проведення розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

У встановлені рядки до Мінекономрозвитку надійшли коментарі від Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації, Міністерства економічного розвитку Російської Федерації, ПАТ «Азот», ПАТ «Концерн Стирол», ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», ВАТ «ОХК «Уралхім», ПАТ «КуйбишевАзот», ПАТ «Акрон».

Відповідно до статті 6 Закону відомості, письмові докази та інша інформація, подані після закінчення строків встановлених Законом чи Мінекономрозвитку, – залишено без розгляду.

У зв'язку із зазначеним та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-363/2016/4411-05, згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

сечовина (карбамід), у тому числі у водному розчині, та суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині походженням з Російської Федерації, що імпортується в Україну та класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами 3102 10 та 3102 80 00 00 відповідно.

Інформація щодо класифікації товару згідно з УКТЗЕД надається в порядку інформування.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище:

виробництва відкритого акціонерного товариства «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» (Російська Федерація, Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Зв'язку, 10) – 18,78 %;

виробництва відкритого акціонерного товариства «Невинномизький Азот» (Російська Федерація, Ставропільский край, м. Невинномизьк, вул. Нізяєва, 1) – 18,78 %;

виробництва публічного акціонерного товариства «КуйбишевАзот» (Російська Федерація, Самарська обл., м. Тольятті, вул. Новозаводська, 6) – 4,19 %;

виробництва інших виробників у Російській Федерації – 31,84 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, опис якого зазначено вище.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється у готівковій чи безготівковій формі або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Застосування залишкових антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення.

Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження та у разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 31,84 %.

Рішення Комісії набірає чінності через 60 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/mizhvidomcha-komisiya-z-mizhnarodnoyi-torgivli-301/